Být šetrný k životnímu prostředí je mnohem více než jen móda

Jako přední výrobce produktů na bázi dýhy s řadou poboček v Evropě, jsme si v DECOSPANU vědomi naší odpovědnosti, pokud jde o naše životní prostředí. Úcta k přírodě a ekologicky šetrná obchodní praxe již nejsou jen trendy nebo originální způsob, jak nechat naši firmu vyčnívat z davu: pro nás se to stalo bezpodmínečným základním principem. Jako každá společnost, která respektuje samu sebe a své životní prostředí, jsme si vědomi důležitosti zohledňování životního prostředí do budoucnosti a při podnikání. Témata jako je CO2 neutrální, racionální využití vody, promyšlená mobilita, energie z obnovitelných zdrojů a recyklovatelných materiálů jsou proto součástí našeho každodenního způsobu práce. Protože jsme si vědomi naší ekologické odpovědnosti, budeme uzavírat dohody se všemi našimi dodavateli o nákupu výrobků pouze ze dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Ekologicky uvědomělí

Jsme si také vědomi významu životního prostředí ve volbě naší flotily vozidel. Například, některé z nich jsou elektromobily a dbáme na to, aby i ostatní vozidla měla nejnižší možné emise CO2

Recyklace

Potřebujeme teplo při lisování dýhy. Dostáváme jej ze spalování odpadního dřeva - naše forma recyklace, která značně snižuje naši ekologickou zátěž.

12 dřevin je FSC cestifikováno

Důkladně prověřujeme všechny suroviny, které používáme pro sortiment Shinnoki ještě před nákupem. Například, že dřevo pochází výhradně z šetrně obhospodařovaných zdrojů. Naše mateřská společnost Decospan byla první FSC dřevozpracující firma. Navíc jsme přijali osvědčení “Pure Wood”. Více o tomto si může přečíst na www.decospan.com/cz/Ke_stažení.

  • Všechny naše dýhy jsou FSC certifikovány, s výjimkou Shadow Macassar, Sand Ash, Midnight Ash, Tempered Fraké a Dusk Fraké; tyto druhy dřeva pocházejí z oblastí, kde FSC není aktivní, ale všichni naši dodavatelé přijali certifikaci Pure Wood. Více informací je k dispozici na www.decospan.com/cz/Ke_stažení.
  • MDF základové desky jsou FSC certifikovány (MIX 70%).

Vyrobeno bez přidaného formaldehydu

Lepidla, mořidla a laky, které se používají při výrobě Shinnoki neobsahují žádný přidaný formaldehyd, nebo jiné škodlivé těkavé organické sloučeniny. Výsledkem je lepší kvalita ovzduší ve Vaší domácnosti.

Zelená energie

Používáme výhradně zelenou energii pro výrobu SHINNOKI. Jedna třetina zelené energie pochází ze solárních panelů na střechách naší výrobní haly. Zbytek je externě nakoupená zelená energie z větrné farmy “Grensland”, ve které jsme podílníci.

Shinnoki Environment Shinnoki Environment Shinnoki Environment